Stavebná činnosť

Stavebná činnosť je hlavnou náplňou, ktorou sa naša spoločnosť zaoberá už od svojho založenia. Realizujeme komplexné dodávky stavebných objektov zo zameraním na pozemné stavby, asfaltovanie, špeciálne zakladanie stavieb vibračným baranidlom a autodopravu. Svoje aktivity rozvíjame v rámci celého Slovenska.

Za realizáciou stavebných projektov v požadovanom čase a v požadovanej kvalite stojí kvalitná organizačná a materiálno-technická príprava. Čo sa týka dodávky stavebných a montážnych materiálov máme vybudované obchodné vzťahy priamo s výrobcami alebo ich distribútormi, čo v konečnom dôsledku priaznivo ovplyvňuje výsledné cenové ponuky.

V rámci stavebných činností sú k dispozícii vozidlá typu Liaz, žeriav AD08, rýpadla a nakladače CAT 428E, UNC 060, valníky, autá s hydraulickým ramenom, osobné vozidlá na prepravu osôb, materiálu a ďalšie iné mechanizmy zabezpečujúce plynulosť realizácie stavieb.

V prípade Vášho záujmu Vám po obhliadke spracujeme ponukový rozpočet na realizáciu zákazky.