RENT-KNM

Sme dynamicky sa rozvíjajúca stavebno-obchodná firma, pôsobiaca na domácom trhu, s ambíciami pokračovať v priaznivom hospodárskom vývoji, s cieľom udržať si dôveru našich zákazníkov a naďalej poskytovať kvalifikované služby na profesionálnej úrovni. Od svojho vzniku sme sa zamerali na úzky okruh zákazníkov, v strojárskom a stavebnom priemysle, ktorým poskytujeme kompletné dodávky služieb podľa požiadaviek.

O spoločnosti

Spoločnosť RENT-KNM vznikla v roku 2010, so sídlom v Kysuckom Novom Meste.

Predmetom činnosti našej spoločnosti je realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta.

Vzhľadom k veľkej konkurencií v stavebníctve sme pristúpili k diverzifikácii rizika, a preto sme rozšírili záber podnikania aj na ďalšie činnosti, ako je poskytovanie personálneho lízingu, zakladanie stavieb hydraulickým vibračným baranidlom, prenájom skladových priestorov a iné. Diverzifikácia rizika medzi rôznorodé činnosti nám dovoľuje byť konkurencieschopnou firmou, modernizovať strojný park, zavádzať nové technológie a inovácie, ktorými si spoločnosť zaisťuje zvýšenie kreditu v očiach svojich obchodných partnerov.

Stratégia firmy RENT-KNM

Podnikateľská stratégia spoločnosti RENT-KNM, s.r.o. je budovaná na vzájomnej dôvere, garancii kvality, operatívnosti a tímovej práce. Spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste, preto sa vždy snažíme ponúknuť také riešenie, ktoré bude vyhovovať vašim predstavám a zodpovedať stanoveným kritériám.

Ciele firmy RENT-KNM

Certifikáty

Cemaks - certifikát o zavedení ingegrovaného manažérskeho systému V roku 2013 bol organizáciou Bureau Veritas Slovakia preverený systém kvality stavebnej firmy RENT-KNM v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien, nákladnej cestnej dopravy, obchodnej činnosti, meraní a kontrole kvality produktov pre automobilový priemysel.

Firma RENT-KNM splnila náročné kritériá na systém kvality a získala certifikát:

Z toho vyplýva, že všetky realizované stavebné a doplnkové služby sú vykonávané v zmysle SMK (Systém Manažérstva Kvality) ISO 9001:2009.