Prenájom

Firma RENT-KNM má svoje sídlo v Kysuckom Novom Meste, kde sa nachádzajú aj jej výrobné a skladové priestory, dielne na výrobu a montáž výrobkov, parkovisko pre nákladné auta, garáže a reklamné plochy. Tieto priestory sú umiestnené v priemyselnej zóne, preto predstavujú dobrú strategickú polohu.

Aktuálna ponuka na prenájom

Priestor je 24 hodín monitorovaný kamerovým systémom.